.
         
               
 

Daraclar®

vysokoúčinné stabilizátory chladového zákalu piva na báze syntetického amorfného SiO2 určené na selektívnu adsorbciu zákalotvorných  proteínov v procese filtrácie piva:

daraclar 915 xerogel
daraclar 920 hydrogel
daraclar 7500 xerogel
 

 

               
   
design © argochem 2000 - 2007