.
         
               
 

Daraclar®

vysokoúčinné stabilizátory chladového zákalu piva na báze syntetického amorfného SiO2 určené na selektívnu adsorbciu zákalotvorných  proteínov v procese filtrácie piva: mimiwatch.sk

daraclar 915 xerogel
daraclar 920 hydrogel
daraclar 7500 xerogel
 

 

               
   
CASINOHRY.INFO priná?a mo?nos? vyskú?a? si atmosféru a mo?nosti hracích automatov rôznych ? v?eobecne v?ade na svete akceptovate?ných a legálnych ? internetových kasín, alebo inak online kasín