.
         
               
 
 
 

Tvorba projektov a plánov HACCP

Dokumentácia je vypracovávaná podľa Potravinového kódexu Slovenskej republiky. Súčasťou dokumentácie HACCP je Hygienický a sanitačný režim, ktorý Vám vypracujeme na mieru s nasledovnými hlavnými bodmi:

  • kritériá čistoty
  • popis technologického postupu
  • stanovenie kritických kontrolných bodov v systéme zabezpečenia nezávadnosti potravín
  • vývojový diagram pre stanovenie kritických bodov
  • pracovné protokoly o aplikácii systému zabezpečenia kontroly hygieny potravín
  • hygienicko - sanitačný program používania čistiacich a dezinfekčných prostriedkov pri systémovom riešení hygieny
  • ochrana proti škodcom
  • kontrolný list sanitačného režimu
  • metrologický poriadok práce

 

 

               
   
design © argochem 2000 - 2007