Zmena obchodného mena 

Rozhodnutím svojho spoločníka Anti-Germ Austria Gmbh a následne zápisom do Obchodného registra zmenila dňa 15.5.2009 spoločnosť ARGOCHEM Bratislava s.r.o. svoje obchodné meno na

Anti-Germ Slovakia, s.r.o.

Spojenie dvoch významných spoločností v oblasti hygieny a sanitácie v prevádzkach potravinárskeho priemyslu a zdravotníctva vytvára perfektné predpoklady na rozšírenie odborných vedomostí, know-how a zvýšenie spôsobilosti pri komplexnom riešení úloh u zákazníka.

 

 

               
   
design © argochem 2009