.
         
               
 
 
 

Školenia

Pri aplikácii našich produktov vo výrobnej praxi je pre obsluhujúci personál nevyhnutné nielen poznanie technologického procesu, ale aj správny spôsob nasadenia a použitia jednotlivých výrobkov. Preto je generickou súčasťou nášho portfólia aj premyslený systém školení a seminárov pre jednotlivé skupiny pracovníkov nášho klienta od robotníckych profesií až po vrcholový manažment. Školenia sú zamerané najmä na riziká práce s chemickými látkami, bezpečnosť pri práci a ochrana zdravia pri manipulácii s chemickými látkami ako i širšie súvislosti možností mikrobiologickej nákazy vyrábanej potraviny.

V oblasti zdravotníctva sa zameriavame najmä na správnu aplikáciu prostriedkov veľkoplošnej hygieny v nemocničných zariadeniach, ústavoch a pod.

 

 

               
   
CASINOHRY.INFO priná?a mo?nos? vyskú?a? si atmosféru a mo?nosti hracích automatov rôznych ? v?eobecne v?ade na svete akceptovate?ných a legálnych ? internetových kasín, alebo inak online kasín