.
         
               
 
 
 

Služby

Ku kvalitným produktom patria kvalitné služby.

Ide nám nielen o asistovanú aplikáciu našich výrobkov priamo do technologického procesu, ale aj o širšie poňatie starostlivosti o zákazníka. Tak sa zameriavame na riešenie problémov vo výrobnej praxi, ktoré súvisia čo i len okrajovo s dodávkami a použitím našich výrobkov.

V praxi to znamená, že klientovi ponúkame komplexnú starostlivosť o riešenie problematiky čistenia, sanitácie a komunálnej hygieny v nadväznosti na celkové zvyšovanie kvality a trvanlivosti vyrábaného produktu.

 

               
   
design © argochem 2000 - 2007